katherinexlol:

Остави ме за малко в живота си.


Ще те целувам всяка сутрин
и ще ти прошепвам, че те обичам;
ще те возя до където трябва и
винаги ще нося чадър със себе си
в случай, че завали, за да не подгизнеш.
Ще те прегръщам и единствено ще пускам
ръката ти, за да прелистя страницата
на любимата…